2022/05/23 13:06

CoreIT - Driftsinformation

Vi vill informerar om att våran elleverantör Vattenfall kommer att underhålla elnätet Måndagen 6 Juni. Vi kommer att köra våra system på el ifrån alternativa strömkällor. We will inform you that our electric supplier will have maintenance monday the 6 of June.We will run our system on alternative electricity sources.